Kombi musikk & dans

KombiKombinasjonskurs i musikk og dans. På en morsom måte lærer barna danser og får den første musikkundervisningen ved selv å synge og spille på enkle instrumenter. En riktig start for de yngste for å påvirke den motoriske utviklingen og gi mulighet til et godt sosialt fellesskap. Skolens eget system med bare levende musikk. For gutter og jenter 4-6 år.