Semesteravgift

Kontingenten blir utregnet etter kursets lengde og fridager i semesteret medregnes ikke. Kursene betales innen betalingsfristens utløp, men det er mulig å få spesielle betalingsavtaler. 

 

Kurspriser høst 2020:

45-60 min klasser:

1 time  pr uke kr. 1990

2 timer pr uke kr. 3590

3 timer pr uke kr. 4790

 

Småbarnballett / Kombi Musikk & Dans  kr.700 for første del (24/8-21/9)

                                                          kr.700 for andre del (5/10-2/11)

 

Rabatter

Vi gir familie- og søskenrabatt.