Semesteravgift

Kontingenten blir utregnet etter kursets lengde og fridager i semesteret medregnes ikke. Kursene betales innen betalingsfristens utløp, men det er mulig å få spesielle betalingsavtaler. 

 

Kurspriser vår 2021 1.del:                 Kurspriser vår 2021 2.del:

45-60 min klasser:                                       45-60 min klasser:

1 time  pr uke kr. 1045                                 1 time  pr uke kr.1045

2 timer pr uke kr. 1895                                 2 timer pr uke kr.1895

3 timer pr uke kr. 2545                                 3 timer pr uke kr.2545

                                            

 

Rabatter

Vi gir familie- og søskenrabatt.