Semesteravgift

Kontingenten blir utregnet etter kursets lengde og fridager i semesteret medregnes ikke. Kursene betales innen betalingsfristens utløp, men det er mulig å få spesielle betalingsavtaler. 

 

Kurspriser vår 2020:

45-60 min klasser:

1 time  pr uke kr. 1990

2 timer pr uke kr. 3590

3 timer pr uke kr. 4790

 

Småbarnballett / Kombi Musikk & Dans  kr.1690.

 

Rabatter

Vi gir familie- og søskenrabatt.