Danse eksamen

Hvert år arrangerer vi medaljeprøve for elevene med sensor fra den engelske organisasjonen United Teachers of Dance. Medaljesystemet er en meget barnevennlig form for eksamen og som gir elevene et spennende mål å jobbe mot. 

United Teatchers of Dance (UTD) er en engelsk organisasjon for kvalifiserte dansepedagoger. Den stiller på lik linje med andre engelske danseorganisasjoner som er godkjent av The English Board of Education, som f.eks RAD, ISTD, IDTA og BBO. For å bli medlem og dermed kunne benytte organisasjonens medalje-/eksamens system må pedagogen ha avlagt eksamen.

Til medaljeprøven lager pedagogen en dans som elevene viser til den engelske sensoren. UTD har regler for hva innholdet i dansen skal være og vanskelighetsgraden skal være stigende etter nivå og alder. Yngre elever danser i grupper, får en samlet vurdering og lik karakter. Eldre elever får individuell vurdering ved å danse solo eller i duett. Alle starter med å prøve seg på bronsemedaljen, så følger sølv- og gullmedalje og de ettertraktede trofeene.  

Vår skole har arrangert medaljeprøver i over 30 år og har bare gode erfaringer med dette. I alle år hittil har elevene våre bestått sine eksamner, og i 2014 begynte UTD å gi utmerkelser til de skolene som hadde 100 % "pass rate".  Skolen vår har fått denne utmerkelsen hvert år siden 2014!   

 R3R4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra medaljeprøven 2018. Sensor Amanda Hanlon i midten bak.