Kursinformasjon

Skoleåret deles inn i to semestre. Våresemesteret er en påbygging av høstsemesteret. Påmelding er bindende pr. semester. Det er kortere kurs for de yngste elevene. 

Vi følger stort sett vanlig skolerute, men tar imidlertid ikke fri på skolens planleggingsdager. 

Fravær

Vi vil gjerne ha beskjed om elevers fravær, helst som SMS til vår mobil: 90750093. Ved langvarig sykdom erstattes tapte timer ved fremvisning av legeattest. 

 

Skolens ansvar

Rogne Musikk- & Ballettsenter og Drammenshallen har intet ansvar for elevens eiendeler. Pass på at du ikke lar verdisaker eller penger ligge igjen i garderoben når du trener. Ta det evt. med inn i dansesalen. 

 

Trivselsregler

Tyggegummi og brus/saft er ikke tillatt i Drammenshallens treningslokaler. Vannflaske er tillatt brukt. Husk å kaste eget søppel i nærmeste søppelkasse. Utesko er ikke tillat i dansesalen. Mobiltelefonen skal være satt på lydløs og er ikke tillatt brukt i timene.