HØSTSEMESTERET STARTER I UKE 35

FRA OG MED 26.AUGUST

Vi har alle nivåer fra småbarnsdans til profesjonelt nivå! Våre pedagoger er høyt kvalifisert med lang undervisningserfaring