Semester oversikt

Vårkurset starter i uke 2 (fra og med 8/1)

Vårkurset slutter i uke 20 med elevforestilling 15.mai.

 

Fridager vår 2018:

Vinterferie i uke 9 (f.o.m. 26/2 t.o.m. 2/3)

Påskeferie i uke 13 og 14 (f.o.m. 26/3 t.o.m. 6/4)

Obs! Tirsdags-elevene trener tirsdag 3.april i stedet for tirsdag 1.mai.

        Torsdags-elevene trener torsdag 5.april i stedet for torsdag 10.mai.